Ako sa správajú rodičia v online obchodoch?

Primárnym dôvodom pre zber štatistických údajov o našom nakupovaní je jasný – aby sme nakupovali viac. Prinášame vám niekoľko zaujímavých zistení z obrovskej štúdie uskutočnenej v Spojených štátoch amerických. Sami však uvidíte, že asi nakoniec v správaní amerických a slovenských zákazníkov až taký veľký rozdiel nebude.

Zaujímavú úlohu v našom správaní v online obchodoch zohráva aj fakt, či sme rodičmi, alebo nie. Dáta z prieskumu hovoria jasne – rodičia minú v online obchodoch viac peňazí než bezdetní jednotlivci. Rozdiel nie je nijakým spôsobom zásadný. Kým u rodičov je to 40 percent ich rozpočtu na nákupy, u bezdetných jednotlivcov je to 34 percent. Podstatnejší rozdiel vidíme v čase strávenom v online obchodoch. V priemere strávili rodičia online nakupovaním asi 7 hodín týždenne, kým bezdetní jednotlivci takto strávili približne 4 hodiny.

Údaje o čase strávenom nakupovaním online sa môžu zdať slovenskému čitateľovi výrazne nadhodnotené a to môže ihneď navádzať na nedôveryhodnosť získaných dát. Musíme však brať do úvahy, že dáta boli zbierané od ľudí, ktorí online nakupujú. Správnejšie by teda bolo hovoriť o priemernom čase, ktorý strávia v online obchodoch ľudia, ktorí v online obchodoch nakupujú. Ak by sme zrátali veľkú časť ľudí, ktorí online nenakupujú, priemerný čas by bol podstatne menší  – Aspiradorasguru.

Nemôžeme bez toho žiť

Rodičia míňajú v online obchodoch omnoho viac než ne-rodičia, no čo je omnoho zaujímavejšie: asi 49% rodičov nakupujúcich online hovorí, že bez online obchodov si už nevie svoj život predstaviť. Mohlo by nás zaujímať aj zistenie, že asi polovica rodičov nakupujúcich online svoj nákup uskutočnila na online trhovisku, 78 percent z nich nakupovalo u veľkého predajcu a 34 percent v špecializovanom obchode.

Líši sa nejako naše „obchodné“ správanie podľa pohlavia?

Odpoveďou na túto otázku je kladná. Rozdiely nemusia byť vždy výrazné, ale pre cielenie reklamy môžu zohrávať rolu už len malé percentuálne rozdiely, mejor aspirador sin bolsa. V štatistikách muži hovoria, že minú o približne 28 percent viac pri nakupovaní online v porovnaní so ženami. Ženy častejšie nakupujú u známych značiek, rozdiely v ostatných obchodoch nie sú výrazné.

Kde žijú a kto sú online zákazníci?

Pomerne prekvapujúcim zistením zo štatistík je fakt, že zákazníci a zákazníčky z veľkých miest míňajú v online obchodoch najviac. O prekvapenie ide predovšetkým vzhľadom k predpokladu, že to majú do kamenných obchodov najbližšie. Na druhom mieste sú ľudia žijúci v predmestiach veľkých miest a až potom ľudia žijúci na vidieku. Logika by pritom zvádzala k opačnému uvažovaniu – ak niekto býva na vidieku, môže mať väčšiu túžbu nakupovať online. Opak je však pravdou.

Nemusí teda vždy ísť len o pohodlie ako o hlavný motív pre nakupovanie online. Skôr sa dá predpokladať, že hovoríme o typickom hľadaní toho, čo nemáme. Ak človek žije v prostredí, kde je obklopený obchodmi, má chuť ich obísť a nakupovať online. Naopak pre človeka z vidieku je zaujímavé túlať sa po obchodoch a spojiť nakupovanie s výletom do mesta. Hľadáme asi teda to, čo pre nás nie je zvyčajné a bežné.

To sú však len domnienky vyplývajúce zo štatistík. Výskum totiž nesledoval dôvody, len výskyt javu. Teda, či ľudia online nakupujú, alebo nie. Dôvody budú musieť byť až v ďalšej štúdii. Aké sú tie vaše?