Doručenie v ten istý deň objednávky

Vlastníci a manažéri podnikov vždy chcú vytvoriť vzťah medzi dôverou a spoľahlivosťou u svojich zákazníkov. Na tento účel ponúkajú zľavy, zamestnávajú kvalifikovaných zamestnancov zákazníckej podpory a zvyšujú štandardy kvality svojich výrobkov. A čo ešte zostáva, aby upútali pozornosť svojich zákazníkov? Odpoveď spočíva v službách doručovania v rovnaký deň. Každý spotrebiteľ chce čo najskôr prijať objednávku, preto je nájdenie dodávateľa, ktorý ponúka včasné a rýchle dodanie, jednou z ich priorít – mejor centro planchado. Prostredníctvom doručovacích služieb v rovnaký deň získa Vaša spoločnosť nespočetné výhody. Obchodní odborníci očakávajú zvýšenie úrovne produktivity vo Vašom tíme. Na rozdiel od tradičného podnikania, kde tím zhromažďuje zásoby, v doručovacích službách v rovnaký deň dokončia dnešné úlohy a nič si neodkladajú na zajtra.

Šťastný zákazník je silou úspešného podniku. Môžete to dosiahnuť s dostupnosťou služieb na doručovanie v rovnaký deň. Rýchla dodávka podporuje Vašu spoľahlivosť a profesionalitu. Spotrebitelia sa dozvedia, ako Vašej spoločnosti záleží na čase spotrebiteľa. Cítia sa poctení a šíria slovo o Vás do ich sociálnych a firemných kruhov. To má za následok opakované nákupy a nárast kupujúcich pre Vaše produkty a služby. Spoločnosti majú tendenciu prenajímať dodávky na zabezpečenie rýchleho doručenia v meste. Zdá sa, že do určitej miery sú dosť úspešné, ale ak porovnáte náklady a profesionalitu svojich zamestnancov s kuriérskou spoločnosťou uvidíte veľký rozdiel. Zvyšovanie príjmov a znižovanie nákladov je základným cieľom finančného riadenia. A najímanie takýchto služieb od tretej strany môže skutočne robiť zázraky pre finančnú stabilitu Vašej spoločnosti. Len musíte dávať potom pozor na kvalitu.

Používanie vhodného systému riadenia zásob potrebuje veľa času, odbornosti a skladových priestorov. Prečo plytvať peniazmi nákladmi na obrovské objednávky? V systéme, ktorý je uľahčený dodávateľskými službami v rovnaký deň, výroba a predaj idú bok po boku a nie je potrebné prijať opatrenia na udržiavanie zásob. Môžete využiť čas a priestor v niektorých iných konštruktívnych obchodných aktivitách. Výhody služieb doručovania v rovnaký deň sú nespočetné, pretože ide o úplne nový koncept a potrebu dnešného rýchlo sa rozvíjajúceho sveta. Môžete napríklad zistiť, že väčšina Vašich objednávok sa vykoná ku koncu dňa. Teraz potrebujete dostatok kapacity na splnenie najsilnejších dní. V záujme spracovania kapacita zahŕňa ľudí, systémy, vybavenie a dokonca aj podlahový priestor.

Predtým uvedené problémy s kapacitou môžu určite mať negatívny vplyv aj na efektivitu, ale doprava v rovnakej dobe môže obmedziť Vaše možnosti týkajúce sa spracovania objednávok. Kedykoľvek skúmate metódy spracovania objednávok pre veľké plnenie operácií, budete nepochybne skúšať nájsť spôsoby, ako zoskupiť objednávky, aby získali efektívnosť. Môže to zahŕňať pokus o zoskupenie výberu tej istej položky alebo výberu v tej istej oblasti, aby ste skrátili čas doručenia. Alebo zoskupenie objednávok na uľahčenie zaťaženia prívesu. Ak chcete získať efektívnosť zoskupovaním objednávok alebo výberov, musíte akumulovať dostatok objednávok, aby ste tieto možnosti otvorili. Táto akumulácia sa nazýva poradie objednávok. V zásielkach často nemáte dostatok času na zhromažďovanie veľkého počtu objednávok predtým, ako ich začnete spracovávať. Zrejmé výhody súvisia so zákazníckym servisom a marketingom. Keď všetky objednávky musia byť dodávané každý deň a všetci v sklade toto chápu, a že nepôjdu domov, kým sa to nestane, uvidíte jasný nárast Vašich zákazníkov. Ako manažéri budete hľadať spôsoby, ako inšpirovať produktivitu a vytvoriť inšpiráciu.